Vážené dámy, vážení pánové, 
 

chceme všechny zástupce oddílů synchronizovaného plavání upozornit, že dne 26. března 2017 byla valnou hromadou sekce synchronizovaného plavání Českého svazu plaveckých sportů z funkce předsedy výkonného výboru sekce synchronizovaného plavání odvolána paní Ing. Marta Drochytková. Zápis ze zasedání valné hromady je přístupný zde.

 

Výkonný výbor sekce synchronizovaného plavání nadále pokračuje ve své činnosti pod vedením místopředsedkyně Jany Vidlařové, která bude prozatímně vykonávat povinnosti předsedy. Výkonný výbor sekce synchronizovaného plavání bude jednat při příležitosti Mistrovství republiky starších žákyň a seniorek v Brně, 23. dubna 2017, při kterém určí datum mimořádné valné hromady, na které se zvolí nový předseda výkonného výboru.

 

Tímto děkujeme paní Martě Drochytkové za její dosavadní práci ve výkonném výboru a přejeme jí mnoho štěstí v jejích dalších aktivitách ať už v synchronizovaném plavání nebo mimo něj.

Za výkonný výbor sekce synchronizovaného plavání

 


Copyright ČSPS - Synchronizované plavání © 2012-16. All Rights Reserved.